معرفی شهرستان گناباد
معرفی شهرستان گناباد
شهرستان گناباد با وسعت ۵۴۰۶ کیلومتر جنوب ترین شهرستان استان خراسان رضوی است که۳۰۰کیلومتر از شهر مشهد فاصله دارد این شهرستان به واسطه دوری از آبهای آزادو محدود شدن در خشکی ها و همچنین عدم نفوذ توده هوایی مرطوب و وجود بادهای گرم و سوزان از اقلیم گرم و خشکی برخوردار است و عمده منابع آب شهرستان از قنوات که از گذشتگان این منطقه به ارث گذاشته شده تامین می شود شهرستان گناباد ازشمال : شهرستان مه ولات با ۱۲۰ کیلومترفاصله ازغرب : شهرستان بجستان با ۵۰ کیلومترفاصله ازجنوب : شهرستان فردوس با ۷۰ کیلومترفاصله ازشرق : شهرستان خواف با ۵۰ کیلومترفاصله براساس سرشماری سال ۱۳۹۵جمعیت کل شهرستان ۸۸۷۲۳ نفر می باشد که ۱/۳جمعیت استان را تشکیل می دهد که حدود ۶۰درصد جمعیت شهری و۴۰درصد روستایی است .جمعیت فعال ۲۷۲۶۱نفر وجمعیت شاغل ۲۵۱۹۲نفر وجمعیت بیکار ۲۰۶۹ نفر ونرخ بیکاری ۷/۶% می باشد ۴۹درصد اشتغال دربخش خدمات ۲۲درصد اشتغال دربخش صنعت ومعدن ۲۹درصد اشتغال دربخش کشاورزی
 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۱
منبع زیر پرتال گناباد
تعداد بازدید : ۰


                   
اوقات شرعی

نظر سنجی
نظر شما درباره پورتال جدید سازمان صنعت معدن و تجارت شهرستان گناباد چیست؟
لینک های مرتبط